Zas presenta o primeiro Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte

01/29/2023

 

O Alcalde Zas, Manuel Muíño; o Reitor da Universidade da Coruña, Julio E. Abalde; e unha parte do equipo investigador do proxecto entre, os que están Braulio Pérez Astray e Alfonso Bravo Juega; presentaron onte o futuro Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte.

O proxecto desenvolverase nunha primeira fase do Parque Empresarial de Lamas, contemplado no PXOM – Plan Xeral de Ordenación Municipal – e que figura entre os Parques Empresariais da Xunta de Galicia. “Despois dunha reunión que mantiven co Instituto Galego da Vivenda e Solo, a Xunta de Galicia deunos o visto bo para desenvolver dende o Concello de Zas esta primeira fase do Parque Empresarial de Lamas”, indicou Manuel Muíño durante a presentación que tivo lugar no Salón de Plenos do Concello de Zas. Unha vez tomada esta primeira decisión, o equipo de goberno municipal viu a necesidade de crear un parque empresarial que ofreza servizos diferentes aos xa existentes polo que se puxo en contacto coa Universidade da Coruña para estudiar a viabilidade de crear un parque empresarial con carácter científico e tecnolóxico. O Parque Empresarial de Lamas terá unha superficie total de 426.905 m2, dos cales 375.000 m2 serán destinados a superficie útil. A forma de adquisición dos terreos será por expropiación e esta 1ª fase financiarase con fondos municipais.

A Universidade da Coruña – UDC – foi a encargada de crear un equipo investigador que analizase a viabilidade deste ambicioso proxecto e entre eles está Braulio Pérez Astray, director adxunto da Fundación Universidade da Coruña; Nuria Calvo Babío, catedrática de universidade e xerente do Parque Científico-Tecnolóxico Río do Pazo da UDC en Narón; e Alfonso Bravo Juega, profesor titular da Facultad de Economía y Empresa da Universidade de Salamanca.

“Este proxecto supón un moi bo exemplo de cooperación entre dúas entidades públicas: o Concello de Zas e a Universidade da Coruña”, indicou Braulio Pérez Astray durante a presentación. Agárdase que esta cooperación vaia a máis e para a posta en marcha do parque espérase contar coa colaboración e co apoio doutras entidades públicas así como as empresas de toda a Costa da Morte. O Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte pretenderá converterse en poucos anos nun referente para toda a comarca e incluso para toda a provincia xa que a nivel nacional exiten 52 parques empresarias deste tipo e dous dos cales están ubicados na comunidade galega. “Este proxecto ten un alto valor engadido porque dende aquí darémoslle prioridade á realización de actividades de I+D+i o cal axudará a crear emprego de calidade e a fixar poboación na zona”, sinalou o director adxunto da Fundación Universidade da Coruña. A participación da Universidade da Coruña será un elemento clave e diferenciador deste parque, xa que dende aquí ofreceráselle ás empresas todos os recursos necesarios para levar a cabo diferentes actividades de I+D. “Este parque está pensado dentro do modelo industrial do futuro e pensamos que a Costa da Morte e as súas empresas deben de incorporarse a esta dinámica”, sinalou Braulio Pérez Astray.

Deseño e lanzamento do parque

Pola súa banda, Alfonso Bravo Juega sinalou que o equipo investigador leva varios meses traballando no deseño e no lanzamento do Parque Científico e Tecnóloxico da Costa da Morte co fin de que que se poda calificar así seguindo os requisitos da Internacional Association of Science Parks – IASP – e da Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España – APTE -.

O estudo levado a cabo polo equipo investigador desenvolveuse en varias fases de traballo. Nunha delas exose unha análise tecno-económica onde se detectaron diferentes problemas económicos e sociais que afectan a Costa da Morte dunha forma especial; tales como o descenso da poboación ou os empregos pouco cualificados. “Cremos que o Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte pode axudar a solucionar en boa parte estes problemas”, sinalou Alfonso Bravo Juega. E para poñer en marcha este parque será necesario poñer contactar cos diferentes axentes involucrados, coñecer o fun- cionamento dos outros parques científicos e tecnolóxicos de España e crear un contac to directo coas empresas e grupos de investigación que podan instalarse as súas actividades no parque.

Apoio da UDC

Para a posta en marcha do Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte o Conce llo de Zas conta co apoio da Universidade da Coruña. Así o expresou o seu reitor, Julio E. Abalde, durante o acto de presentación. “Dende a UDC daremos todo o noso apoio para que este parque sexa un polo de tracción para o desenvolvemento especializado e que as empresas que o desexen conten co apoio e cos medios necesario para levar a cabo as súas investigacións”, sinalou. O reitor, que aproveitou a súa visita para asinar no Libro de Honra do Concello de Zas, felicitou ao noso municipio pola iniciativa e re-coñeceu que sentía “unha envexa terrible” ao oír que o Concello de Zas dispón da financiación suficiente para levar a cabo este proxecto de futuro para toda a Costa da Morte.

 

Que é un Parque Científico e Tecnolóxico?

Un Parque Científico e Tecnolóxico é un proxecto asociado xeralmente a un espazo físcico co coas seguintes actividades e funcións:

  • Mantén relacións formais e operativas coas universidades, centros de investigación e outras institucións de educación superior
  • Está deseñado para alentar a formación e o crecemento de empresas basadas no coñecemento e doutras organizacións de alto valor engadido pertencentes ao sector terciario, normalmente residentes no propio parque
  • Conta cun organismo estable de xestión que impulsa a transferencia de tecnoloxía e fomenta a innovación entre empresas e organizacións usuarias do parque