Inicio » Planeamento

Plan xeral de ordenación municipal

INCIDENCIAS XURIDICAS

PRIMEIRA APROBACION DEFINITIVA PARCIAL CONDICIONADA 07/09/2007, PUBLICADA NO DOG 25/09/2007.
*ORDE DE APROBACION DEFINITIVA FINAL 08/11/2007, PUBLICADA NO BOP 04/12/2007 E NO DOG 26/11/2007. NORMATIVA PUBLICADA NO BOP 04/12/2007.

CATÁLOGO
P. INFORMACIÓN
P. ORD: ORDENACIÓN NÚCLEOS RURAIS

Plan parcial Os Muiños

Planeamento de desenvolvemento

Histórico: Delimitación do solo urbano

Planeamento histórico

P. ORD: ORDENACIÓN SOLO URBANO: ZAS (DELIMITACIÓN DE PERÍMETRO URBANO
P. ORD: ORDENACIÓN SOLO URBANO: ZAS (INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS)
NORMATIVA