O Concello de Zas abre o prazo para que as familias do noso municipio soliciten as becas de estudos ás que se destinan 29.100 euros

10/19/2022

 

Dende hoxe e ata o vindeiro 2 de novembro, ambos días incluídos, está aberto o prazo de solicitude das axudas incluídas nas Bolsas de Estudos 2022-2023 convocadas polo Concello de Zas e que teñen como finalidade a integración socio-laboral das familias con menos recursos do noso municipio. Esta é unha iniciativa posta en marcha polo Goberno Municipal de Zas dende hai xa doce anos. 

O Concello de Zas destinará 29.100€ procedentes do seu remanente para estas axudas. As bolsas adxudicaranse en función dunha serie de baremos; tales como a situación económica-familiar, o número de membros que integran a unidade familiar e os méritos académicos do alumno/a. O crédito repartirase en 180 bolsas e o importe das mesmas pode ir dende os 120€ ata os 360€ en función dos estudos que se realicen.  As axudas que concede o Concello de Zas son compatibles con outras liñas de axudas polo mesmo concepto.

Un dos requisitos indispensables para acceder a estas axudas para os estudos é que a unidade familiar deberá estar empadroada no Concello de Zas e que as persoas beneficiarias deberán estar matriculadas en calquera dos seguintes cursos:  

  • Ensinanza primaria
  • ESO, FP Básica, Bacharelato e ciclos formativos (medios e superiores)
  • Estudos universitarios (agás másters e estudos de posgrao)

Presentación de solicitudes

As solicitudes poderán presentarse dende hoxe e ata o vindeiro 2 de novembro e tramitaranse preferiblemente a través da Sede Electrónica do Concello de Zas (https://sede.concellodezas.org). No caso de non poder facelo por esta vía é necesario acudir ao Concello de Zas pedindo cita previa no número de teléfono 981 70 83 03.  

Na seguinte ligazón poden consultarse as bases completas da convocatoria: https://sede.concellodezas.org/opencms/es/informacion/tablon/2022/ANUNCIO_PROG_20221018083014275.html