Inicio » Emprego » Axudas e subvencións » Axudas da Xunta de Galicia para autónomos/as e pemes

Axudas da Xunta de Galicia para autónomos/as e pemes

 

II Plan de Rescate da Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia publica no DOG do 18 de febreiro a convocatoria de axudas do II Plan de Rescate que consta de dous programas. 

  • Programa I (TR500A) para o emprego autónomo
  • Programa II (TR500B) para persoas autónomas con persoal contratado, microempresas e, excepcionalmente, pemes con ata 25 persoas traballadoras.

 

Está previsto que en próximas datas se publique unha nova axuda destinada especificamente ao sector da hostalería e a outros sectores obrigados ao peche

Máis información: 

oficinadoautonomo.gal

Teléfono: 900 815 600 (L-V de 8:00 a 18:00 horas)

DOG 18 de febreiro 2021: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-1_gl.pdf

 

Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR400A). DOG Nº  233, DE 18/11/20.

Persoas beneficiarias

  1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como traballadores por conta propia e que teñan o domicilio fiscal en Galicia e que teñan recoñecida o cesamento ordinario ou extraordinario de actividade regulado no Real decreto lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego (BOE núm. 259, do 30 de setembro).

 

  1. Para as axudas previstas no artigo 7.1.b), as persoas traballadoras autónomas que ademais de cumprir o requisito sinalado no parágrafo anterior deberán estar encadradas nos sectores cuxa actividade estivera especialmente paralizada. Entenderase como actividade especialmente paralizada:
  1. En todo caso o lecer nocturno.

b) Aquelas actividades económicas que se desenvolvan no ámbito das atraccións de feiras e que se trate de actividades nas cales non existe establecemento aberto ao público e que pertenzan aos seguintes CNAE: 4724, 4729, 4781, 4782, 4789, 5610, 5629, 5630 e 9200.

c) Os negocios encadrados nos seguintes

CNAE 4932. Transporte por taxi.

CNAE 5010. Transporte marítimo de pasaxeiros.

CNAE 5030. Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores.

CNAE 5621. Provisión de comidas preparadas para eventos.

CNAE 5914. Actividades de exhibición cinematográfica.

CNAE 7911. Actividades das axencias de viaxes.

CNAE 7912. Actividades dos operadores turísticos.

CNAE 7990. Outros servizos de reservas e actividades relacionadas cos eles.

CNAE 8230. Organización de convencións e feiras de mostras.

CNAE 9001. Artes escénicas.

CNAE 9002. Actividades auxiliares ás artes escénicas.

CNAE 9004. Xestión de salas de espectáculos.

CNAE 9321. Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos.

CNAE 9329. Outras actividades recreativas e de entretemento.

 

Axudas.

As axudas serán:

a) 1.200 € para as persoas traballadora autónoma que cumpran cos requisitos establecidos no artigo 6.1.

b) 2.000 € para aquelas persoas traballadoras autónomas en sectores cuxa actividade estivera especialmente paralizada tal e como vén definido no artigo

As axudas previstas de 1.200 € ou de 2.000 € non son acumulables.

 

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 18 de decembro

Procedemento de concesión, instrución e tramitación.

O procedemento de concesión das axudas e subvencións recollidas nesta orde é non competitivo.

Sendo unha convocatoria de subvencións en concorrencia non competitiva, as subvencións resolveranse por orde de rexistro de entrada das solicitudes presentadas

Máis información en:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_gl.pdf