Anuncio da convocatoria de contratación de un oficial de 1ª albanel e 5 peóns dentro do Programa de Integración laboral da Deputación Provincial da Coruña

03-09-2018

Anuncio da convocatoria de contratación de un oficial de 1a albanel e 5 peóns dentro do Programa de Integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2018

Por Resolución da Alcaldía núm.281/2018 de data 30/08/2018, aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria de selección de un oficial de primeira albanel e 5 peóns de obras e servizos múltiples, dentro do Programa de Integración laboral da Deputación Provincial da Coruña,.

O prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. As persoas interesadas poderán consultar as bases no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na páxina web municipal (documento anexo). 

Descargas

Compartir: