Data examen administrativo interino

01-08-2018

Visto o decreto de 16/01/2018 polo que se aproban as bases reguladoras da
Convocatoria de selección para a cobertura dunha praza de funcionario de
administración xeral, subescala administrativo, con carácter de interinidade.

Visto o decreto no 246/2018 ,pola presente faise público día, hora e lugar en que ha de
realizarse o primeiro exercicio da selección para a cobertura dunha praza de funcionario
de administración xeral, subescala administrativo, con carácter de interinidade.

Día: xoves, 9 de agosto de 2018
Hora: 12.00H

Lugar: Centro Sociocultural de Zas ( Rua Progreso s/n)

Descargas

Compartir: