Bases para a contratación de dous socorristas para as piscinas municipais de Baio e Zas

18-06-2018

Por Resolución da Alcaldía núm. 183/2018, de data 15 de xuño, aprobáronse as bases de selección, na modalidade de contratación laboral temporal, de 2 prazas de socorristas para as piscinas de Baio e Zas, a xornada completa.

Descargas

Compartir: