Lista provisional de admitidos e excluídos para a contratación temporal dun peón de obras

22-06-2016

Proceso selectivo, para a provisión dunha praza de peón de obras con carácter temporal, adscrita ao departamento de Obras e Servizos do Concello de Zas.

A persoa será contratada baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade para sustituir a un traballador con reserva de posto de traballo, a xornada completa.

* Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dez días hábiles para emendar as faltas ou achegar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: