Bases para a contración de 4 operarios de mantemento, limpeza e vixilancia de piscinas de Baio e Zas

13-06-2016

Prazo: Ata o 17 de xuño

Bases para a contración laboral con carácter temporal de 4 operarios de mantemento, limpeza e vixilancia de piscinas de Baio e Zas.

O aspirante seleccionado será contratado por obra ou servizo, a media xornada, baixo a modalidade de contrato de traballo de obra ou servizo de duración determinada, cunha xornada de 20 horas semanais, durante dous meses: xullo e agosto, e posibilidade de ampliación ata o 15 de setembro en función da climatoloxía. 

Descargas

Compartir: