Bases para a contratación laboral de 2 socorristas acuáticos para as piscinas de Baio e Zas

13-06-2016

Prazo: Ata o 17 de xuño

Bases para a contratación laboral con carácter temporal de 2 socorristas acuáticos para as piscinas de Baio e Zas.

O aspirante seleccionado será contratado por obra ou servizo, xornada completa , baixo a modalidade de contrato de traballo de obra ou servizo de duración determinada, e a xornada completa, durante dous meses: xullo e agosto, e posibilidade de ampliación ata o 15 de setembro en función da climatoloxía.
 
As funcións dos socorristas serán as propias de seguridade, prevención e salvamento acuático e a de velar polo uso axeitado das piscinas.

Descargas

Compartir: