Bases convocatoria para contratación temporal dun peón de obras

09-06-2016

Prazo: Ata o 20 de xuño

 

Estblécense as bases que terán que rexer, no proceso selectivo, para a provisión dunha praza de peón de obras con carácter temporal, adscrita ao departamento de Obras e Servizos do Concello de Zas.

A persoa será contratada baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade para sustituir a un traballador con reserva de posto de traballo, a xornada completa.

Descargas

Compartir: