Bolsas de estudo para o curso 2015-2016

14-01-2016

Mediante Resolución do 31 de decembro de 2015 aprobouse a concesión de Bolsas de estudos para o curso 2015-2016, estando publicada a relación dos adxudicatarios na Taboleiro de anuncios do Concello.
Compartir: