Convocatoria acreditación competencias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

13-01-2016

[DOG Núm. 4 Venres, 8 de xaneiro de 2016]

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procede a realizar a convocatoria para unidades de competencia das familias profesionais de:

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

Ciclo Formativo: Xestión Administrativa

AGRARIA

Ciclo Formativo: Xardinaría e floraría

EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

Ciclo Formativo:

Construción

Obras de interior, decoración e rehabilitación

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

Ciclo Formativo:

Instalacións eléctricas e automáticas

Instalacións de telecomunicacións

FABRICACIÓN MECÁNICA

Ciclo Formativo:

Mecanizado

Soldadura e caldeiraría

HOSTALERÍA E TURISMO

Ciclo Formativo:

Cociña e gastronomía

Servizos en restauración

Xestión de aloxamentos turísticos

IMAXE PERSOAL

Ciclo Formativo:

Estética e beleza

Peiteado e cosmética capilar

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Ciclo Formativo:

Panadería, respostería e confeitería

INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

Ciclo Formativo:

Sistemas microinformáticos e redes

INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Ciclo Formativo:

Instalacións frigoríficas e de climatización

Instalacións de produción de calor

MADEIRA, MOBLE E  CORTIZA

Ciclo Formativo:

Carpintaría e moble

Instalación e amoblamento

QUÍMICA

Ciclo Formativo:

Laboratorio de análise e de control de calidade

SANIDADE

Ciclo Formativo:

Emerxencias sanitarias

Farmacia e parafarmacia

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Ciclo Formativo:

Educación infantil

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Ciclo Formativo:

Carrozaría

Electromecánica de vehículos automóbiles

Electromecánica de maquinaria

 

PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE: DO 11/01/2016 AO 05/05/2016

MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

 

Ligazóns

Compartir: