BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL NO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE ZAS

17-06-2015

Constitúe o obxecto da presente convocatoria establecer as bases que terán que rexer, no proceso selectivo, para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo con carácter temporal, adscrita aos Servizos Sociais do Concello de Zas nos termos e condicións salientados no ?Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios para o exercicio 2015 da Deputación Provincial de A Coruña?.


Documentación:
- Instancia de solicitude [PDF]
- Bases auxiliar administrativo servizos sociais [PDF]
- [08/07/2015] Listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos [PDF]
- [17/07/2015] Listaxe definitiva de aspirantes admitidos e excluídos [PDF]
- [20/07/2015] Relación de méritos [PDF]
- [20/07/2015] Data do primeiro exercicio [PDF]

- [24/07/2015] Primeiro exercicio da fase de oposición [PDF]
- [24/07/2015] Respostas ao primeiro exercicio [PDF]
- [24/07/2015] Relación de aprobados e data do segundo exame [PDF]

- [18/08/2015] Notas finais [PDF]
Compartir: