CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO COMO PERSOAL TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN

27-02-2015

A presente convocatoria ten por obxecto a contratación dun/dunha auxilar de axuda a domicilio para os servizos sociais municipais, como persoal laboral temporal na modalidade de contrato de obra ou servizo de duración determinada por 2 meses a xornada completa.

Documentación:
- Bases da convocatoria [PDF]
- Anexo - Solicitude de praza [PDF]
- [13/03/2015] Relación provisional de admitidos e excluídos e membros do tribunal [PDF]
- [19/03/2015] Lista definitva e data de exame [PDF]
- [24/03/2015] Acta nº1 [PDF]
- [24/03/2015] Acta nº2 [PDF]
Compartir: