ANUNCIO DA DATA DO SEGUNDO EXERCICIO PRÁCTICO DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS

01-07-2014

O Tribunal de selección acordou que o vindeiro XOVES 03 DE XULLO AS 11 HORAS NO CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE ZAS terá lugar o segundo exercicio práctico, obrigatorio e eliminatorio no ámbito das materias tratadas dentro do programa establecido nestas bases e estará en consonancia cos procedementos, tarefas e funcións habituais da praza obxecto de convocatoria.

Acta 2: Valoración de méritos [PDF]

Acta 3: Resultados do primeiro exercicio [PDF]

Realción definitiva de admitidos e excluídos [PDF]

Bases da convocatoria [PDF]
Compartir: