ANUNCIO RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E DATA DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS

19-06-2014

Mediante Resolución da Alcaldía de 19 de xuño aprobouse a relación DEFINITIVA de admitidos e excluídos , membros do tribunal nas probas de selección de persoal e a data de celebración do primeiro exercicio test para a contratación temporal dunha praza de auxiliar administrativo de Servizos Sociais.

Acta 2: Valoración de méritos [PDF]

Acta 3: Resultados do primeiro exercicio [PDF]

Realción definitiva de admitidos e excluídos [PDF]

Bases da convocatoria [PDF]
Compartir: