BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

16-05-2013

O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal, a tempo completo, baixo a modalidade de contrato de traballo de obra ou servizo de duración determinada, dunha praza de auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais.

Bases da convocatoria no arquivo anexo:
Compartir: